58-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 58-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка валвула, катетера и дренажа за неурохирургију у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 58-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 58-17-O

Одлука о додели уговора у поступку ЈН 58-17-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 58-17-О

Odluka o izmeni ugovora jn 58-17-O