ЈН 59-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 59-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка вакуум епрувета и и.в. канила за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 59-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 59-17-O

Odluka o dodeli Ugovora 59-17-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 59-17-О,p.1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 59-17-О,p.2

 Одлука о измени уговора јн 59-17-О, п.1

Odluka o izmeni ugovora jn 59-17-O p.2