ЈН 65-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 65-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка потрошног материјала за обављање процедура на периферним крвним судовима и процедура неваскуларне интервентне радиологије за потребе Центра за радиологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 65-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 65-17-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 65-17-O

Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 65-17-O

Одлука о додели уговора за ЈН 65-17-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 65-17-О,п.3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 65-17-О,п.13

Обавештење о закљученом уговору ЈН 65-17-О,п.4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 65-17-О,п.5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 65-17-О,п.12

Обавештење о закљученом уговору ЈН 65-17-О,п.14

Обавештење о закљученом уговору ЈН 65-17-О,п.17

Обавештење о закљученом уговору ЈН 65-17-О,п.18

Обавештење о закљученом уговору ЈН 65-17-О,п.21

Обавештење о закљученом уговору ЈН 65-17-О,п.2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 65-17-О,п.6

Обавештење о закљученом уговору ЈН 65-17-О,п.1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 65-17-О,п.8

Обавештење о закљученом уговору ЈН 65-17-О,п.9

Обавештење о закљученом уговору ЈН 65-17-О,п.11

Обавештење о закљученом уговору ЈН 65-17-О,п.16

Обавештење о закљученом уговору ЈН 65-17-О,п.19

Обавештење о закљученом уговору ЈН 65-17-О,п.20

Обавештење о закљученом уговору ЈН 65-17-О,п.15

Обавештење о закљученом уговору ЈН 65-17-О,п.10

Обавештење о закљученом уговору ЈН 65-17-О,п.7

Odluka o izmeni ugovora jn 65-17-O p.2