266-13-М

ЈАВНА НАБАВКА:   Добра бр. 266-13-M – Делови за универзалну машину за поврће UKM произвођача „EKOPOLIS DS“ Ниш

ВРСТА ПОСТУПКА:  Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 266-13-M

 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а
Инсталирајте овај додатак уколико желите да отварате, уређујете и сачувате документе који си креирани у новијим верзијама Word-a, Excel-a i PowerPoint-a.
Преузимање ОВДЕ