265-13-М

ЈАВНА НАБАВКА:  Добра бр. 265-13-М – Прибор за кухињу

ВРСТА ПОСТУПКА:  Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

 KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 265-13-M

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 1

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE

Dodatno pojašnjenje broj 1 – JN 265-13-M

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а
Инсталирајте овај додатак уколико желите да отварате, уређујете и сачувате документе који си креирани у новијим верзијама Word-a, Excel-a i PowerPoint-a.
Преузимање ОВДЕ