ЈН 169-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 169-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка инструмената и потрошног материјала за апарат Force Triad за потребе КЦВ

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација

Odluka o dodeli 169-17-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 169-17-O