ЈН 168-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 168-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка воска за кости и заменица можданица за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 168-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 168-17-O

Одлука о додели уговора за ЈН 168-17-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 168-17-О, п.2

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 168-17-О, п.1