ЈН 166-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 166-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка медицинске опреме за потребе клиника Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 166-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурснa документација ЈН 166-17-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 166-17-O

 Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 166-17-O

 Додатно појашњење бр. 3 за ЈН 166-17-O

Додатно појашњење бр. 4 за ЈН 166-17-O

ИЗМЕНА бр. 1 Kонкурсне документације ЈН 166-17-O

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈН 166-17-О

Додатно појашњење бр. 5 за ЈН 166-17-O

ИЗМЕНА бр. 2 Kонкурсне документације ЈН 166-17-O

ОБАВЕШТЕЊЕ БР. 2 О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈН 166-17-О

Додатно појашњење бр. 6 за ЈН 166-17-O

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 166-17-O

ИЗМЕНА бр. 3 Kонкурсне документације ЈН 166-17-O

ОБАВЕШТЕЊЕ БР. 3 О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈН 166-17-О

Додатно појашњење бр. 7 за ЈН 166-17-O

Додатно појашњење бр. 8 за ЈН 166-17-O

Додатно појашњење бр. 9 за ЈН 166-17-O

Odluka o dodeli Ugovora 166-17-O, p.3-15

Odluka o obustavi postupka 166-17-O, partija 1

Odluka o dodeli ugovora 166-17-O, partija 2

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 166-17-O p.1

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 166-17-O p.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 166-17-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 166-17-О, п.12

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 166-17-О, п.13

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 166-17-О, п.11

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 166-17-О, п.15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 166-17-О, п.14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 166-17-О, п.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 166-17-О, п.8

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 166-17-О, п.9

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 166-17-О, п.4

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 166-17-О, п.6

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 166-17-О, п.7

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 166-17-О, п.10

Odluka o obustavi postupka 166-17-O, partija 1

Друго Обавештење о обустави пartijе, 1 ЈН 166-17-О

NOVA Odluka o dodeli Ugovora 166-17-O, p.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 166-17-О, п.2