202-17-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 202-17-O

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка нерегистрованог лека са Д Листе лекова – gonadorelin 100mcg, за потребе Клинике за ендокринологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 202-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 202-17-O

Одлука о додели уговора за ЈН 202-17-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 202-17-О