42-18-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 42-18-ОС

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка реагенаса и потрошног материјала за коагулометре за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак, ради закључења оквирног споразума.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 42-18-ОС

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 42-18-ОС

Одлука о закључењу оквирног споразума за ЈН 42-18-ОС

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 42-18- ОС,п.1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 42-18- ОС,п.2,4,5,6

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 42-18- ОС,п.3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 42-18-ОС, уговор бр.1 партија 2,4,5,6

Обавештење о закљученом уговору ЈН 42-18-ОС, уговор бр.1 партија 3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 42-18-ОС, уговор бр.1 партија 1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 42-18-ОС, уговор бр.2 партија 3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 42-18-ОС, уговор бр.2 партија 2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 42-18-ОС, уговор бр.2 партија 1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 42-18-ОС, уговор бр.3 партија 4,5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 42-18-ОС, уговор бр.4 партија 6

Обавештење о закљученом уговору ЈН 42-18-ОС, уговор бр.5 партија 4