JН 293-13-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 293-13-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка антисептика и средстава за чишћење и дезинфекцију прибора, опреме и површина за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 293-13-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 293-13-О