JН 18-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 18-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка сетова за терапијску измену плазме за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 18-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 18-14-О

Додатно појашњење број 1 за ЈН 18-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 18-14-О