JН 70-18-М

ЈАВНА НАБАВКА БР: 70-18-М

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка хистолошких касета за калупљење за потребе Центра за патологију и хистологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: јавна набавка мале вредности

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација

Одлука о додели уговора за поступак ЈН 70-18-М

Обавештење о закљученом уговору ЈН 70-18-М