ЈН 05-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 05-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка реагенаса и потрошног материјала за апарат ELECSYS 2010, за потребе Центра за лабораторијску медицину Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 05-14-О

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација 05-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 05-14-О