JН 04-14-О

Додатно појашњење 1 за ЈН 04-14-OЈАВНА НАБАВКА БР: 04-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка реагенаса и потрошног материјала за апарате Mini Vidas, Mini Vidas Blue, Sysmex XS500i, Thrombotrak Solo, за потребе Центра за лабораторијску медицину и  Ургентне лабораторије Ургентног центра, Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 04-14-О

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација 04-14-О

ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА:

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 04-14-О, п. 1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 04-14-О, п. 2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 04-14-О, п. 3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 04-14-О, п. 4