ЈН 06-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 06-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка реагенаса и потрошног материјала за апарат агрегометар MULTIPLATE, за потребе Центра за лабораторијску медицину Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 06-14-О

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација 06-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 06-14-О