120-18-M

ЈАВНА НАБАВКА:120-18-М – Сервис и одржавање термотехничких инсталација у котларницама и подстаницама (парним и топловодним) на објектима Клиничког центра Војводине и Клинике за гинекологију и акушерство

ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

odluka o dodeli 120-18-M

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU