ЈН 133-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 133-18-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка алергена за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

Позив за подношење понуда JN 133-18-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Kонкурсна-документација за ЈН 133-18-O

 Додатно појашњење за ЈН 133-18-O

ИЗМАНА Kонкурсне-документације за ЈН 133-18-O

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈН 133-18-О

Odluka o dodeli ugovora 133-18-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 133-18-O