137-18-P

ЈАВНА НАБАВКА:

137-18-П – Реконструкција дела објекта телефонске централе за потребе формирања простора за пријемно одељење Клиничког центра Војводине са

потребним рушењем старог бетонског бункера

кобалтног зрачења

ВРСТА ПОСТУПКА:Преговарачки поступак без објављивања позива

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 137-18-P

odluka o dodeli 137-18-P

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU