ЈН 144-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 144-18-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка потрошног материјала за потребе токсиколошке лабораторије Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

Позив за подношење понуда за ЈН 144-18-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Kонкурсна документација за ЈН 144-18-О

 Додатно појашњење за ЈН 144-18-O

 Додатно појашњење бр.2 за ЈН 144-18-O

ИЗМЕНА Kонкурсне документације за ЈН 144-18-О

Додатно појашњење бр.3 за ЈН 144-18-O

Додатно појашњење бр.4 за ЈН 144-18-O

Додатно појашњење бр.5 за ЈН 144-18-O

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈН 144-18-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 144-18-О,п.2,7,8,9

Обавештење о закљученом уговору ЈН 144-18-О,п.5,12

Обавештење о закљученом уговору ЈН 144-18-О,п.3,4,6,11

Обавештење о закљученом уговору ЈН 144-18-О,п.1,10