ЈН 155-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 155-18-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка материјала за неурохирургију за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 155-18-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 155-18-O

 OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈН 155-18-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 155-18-О,п.1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 155-18-О,п.2