122-18-О

Јавна набавка: 122-18-O – Израда Плана о заштити од пожара са Планом евакуације

Врста поступка: отворени поступак

Документи везани за оглас:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

DODATNO POJAŠNJENJE 1

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU