ЈН 168-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 168-18-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка нерегистрованих лекова са Д Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Позив за подношење понуда у поступку ЈН 168-18-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Kонкурсна-документација за ЈН 168-18-O

 Oдлука о додели уговора за ЈН 168-18-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 168-18-O, партија 2

Обавештење о обустави пartijе 1 ЈН 168-18-О

Обавештење о обустави пartijе 3 ЈН 168-18-О

Обавештење о обустави пartijе 4 ЈН 168-18-О