JН 176-18-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 176-18-ОС

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка имплантата и осталог материјала за збрињавање повреда коштано-зглоног система за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак, ради закључења оквирног споразума

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 176-18-OС

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација 176-18-OС

 ИЗМЕНА Конкурсне документације 176-18-OС

 Одлука о закључењу оквирног споразума за ЈН 176-18-ОС

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 176-18-ОС,п.5

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 176-18-ОС,п.2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 176-18-ОС,п.1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 176-18-ОС,п.3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 176-18-ОС,п.4

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 176-18-ОС,п.6

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 176-18-ОС,п.7

Обавештење о закљученом уговору бр.1 за ЈН 176-18-ОС,п.1

Обавештење о закљученом уговору бр.1 за ЈН 176-18-ОС,п.2

Обавештење о закљученом уговору бр.1 за ЈН 176-18-ОС,п.3

Обавештење о закљученом уговору бр.1 за ЈН 176-18-ОС,п.6

Обавештење о закљученом уговору бр.1 за ЈН 176-18-ОС,п.5

Обавештење о закљученом уговору бр.1 за ЈН 176-18-ОС,п.7

Обавештење о закљученом уговору бр.1 за ЈН 176-18-ОС,п.4