ЈН 177-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 177-18-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка воска за кости, коштаног цемента, материјала за краниотом ,,AESCULAP“, материјал за CUSA апарат, материјал за електрохируршке уређаје типа ,,VIO“, материјал за ултразвучни нож HARMONIC за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 177-18-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 177-18-O

Одлука о додели уговора за ЈН 177-18-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 177-18-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 177-18-О, п.5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 177-18-О, п.4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 177-18-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 177-18-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 177-18-О, п.6