ЈН 178-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 178-18-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка нерегистрованог лека ван Д Листе лекова – fibrinogen, humani 1g, за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда 178-18-О

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација 178-18-О

 Одлука о додели уговора за ЈН 178-18-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 178-18-O