ЈН 168-13-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 168-13-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка апарата за вакуумску биопсију дојке за потребе Центра за радиологију у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:  отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Konkursna dokumentacija za JN 168-13-O

Poziv za podnosenja ponuda za JN 168-13-O  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ: Обавештење о закљученом уговору