ЈН 215-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 215-18-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка потрошног материјала за ендоваскуларни третман интракранијалних анеуризми и материјал за подршку ендоваскуларног третмана интракранијалних анеуризми са широким вратом за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 215-18-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 215-18-O

Одлука о додели уговора за ЈН 215-18-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 215-18-O, п. 4,15,23

Обавештење о закљученом уговору ЈН 215-18-O, п. 1,7,11,17,18

Обавештење о закљученом уговору ЈН 215-18-O, п.14,16,19,20

Обавештење о закљученом уговору ЈН 215-18-O, п.9

Обавештење о закљученом уговору ЈН 215-18-O, п.5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 215-18-O, п. 2,8

Обавештење о закљученом уговору ЈН 215-18-O, п. 3,6,10,12 и 13

Обавештење о закљученом уговору ЈН 215-18-O, п.21, 22