199-18-P

ЈАВНА НАБАВКА:199-18-П – Текуће одржавање и поправка постојећих спуштених плафона са заменом и монтажом оштећених и недостајућих плоча

ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак без објављивања позива (члан 36.)

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU