201-18-P

ЈАВНА НАБАВКА:201-18-П – Текуће одржавање и замена оштећеног стакла

ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак без објављивања позива (члан 36.)

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU