ЈН 237-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 237-18-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка заштитног материјала, подлога за хемокултуру и  материјала за стерилизацију за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 237-18-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 237-18-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 237-18-О

Одлука о додели уговора за ЈН 237-18-О и обустави за партије бр. 13, 15, 27

Обавештење о обустави пartijе 15 ЈН 237-18-О

Обавештење о обустави пartijе 27 ЈН 237-18-О

Обавештење о обустави пartijе, 13 ЈН 237-18-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 237-18-О,п.26

Обавештење о закљученом уговору ЈН 237-18-О,п.9,10,25

Обавештење о закљученом уговору ЈН 237-18-О,п.2,3,19,20,23,24

Обавештење о закљученом уговору ЈН 237-18-О,п.5,6,7,8,11,14,33

Обавештење о закљученом уговору ЈН 237-18-О,п.1,4,12,16,17,18,21,22

Обавештење о закљученом уговору ЈН 237-18-О,п.28,29,30,31,32