ЈН 239-18-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 239-18-ОС

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка имплантата и осталог материјала за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак ради закључења оквирног споразума

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 239-18-OС

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурснa документацијa 239-18-OС

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma jn 239-18-OС

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 239-18-ОС,п.2

Обавештење о закљученом уговору бр.1 за ЈН 239-18-ОС,п.2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 239-18-ОС,п.1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 239-18-ОС,п.3

Обавештење о закљученом уговору бр.1 за ЈН 239-18-ОС,п.1

Обавештење о закљученом уговору бр.1 за ЈН 239-18-ОС,п.3