169-18-O

ЈАВНА НАБАВКА:169-18-O – Поправке и побољшање ефикасности система за климатизацију, грејање и вентилацију у ендоскопском кабинету, просторији за рендген, две биохемијске лабораторије, просторије за смештај УПС уређаја у Ургентном центру и у простору Центра за радиологију Клиничког центра Војводине 

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

DODATNO POJAŠNJENJE 1

IZMENA 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

odluka o obustavi 169-18-O

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA