261-18-O

ЈАВНА НАБАВКА:261-18-O – Израда пројектне документације реконструкције Клинике за урологију, Клинике за максилофацијалну и оралну хирургију, Клинике за пластичну и реконструктивну хирургију и Лабораторијског одељења за нуклеарну медицину Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ИЗМЕНА 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

odluka o obustavi 261-18-O

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA