260-18-О

ЈАВНА НАБАВКА:260-18-О – Израда пројектне документације реконструкције Клинике за интерне болести Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

DODATNO POJAŠNJENJE 1

IZMENA 2 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE

odluka o dodeli 260-18-O

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Odluka o izmeni ugovora