256-18-ОС

ЈАВНА НАБАВКА: 256-18-OС  Услуга чишћења и одржавања хигијене у свим организационим јединицама Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE

odluka o dodeli 256-18-OS

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

odluka o izmeni

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU