ЈН 266-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 266-18-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка лабораторијског потрошног материјала за потребе Центра за лабораторијску медицину Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 266-18-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 266-18-O

Одлука о додели уговора за ЈН 266-18-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 266-18-О,п.3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 266-18-О,п.1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 266-18-О,п.2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 266-18-О,п.4