ЈН 265-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 265-18-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка трака за мерење глукозе у крви и игала за инсулински пен за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 265-18-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 265-18-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 265-18-O

Одлука о додели уговора за ЈН 265-18-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 265-18-О,п.1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 265-18-О,п.2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 265-18-О,п.3