272-18-O

ЈАВНА НАБАВКА:272-18-O – Израда техничке документације постојећег стања изведених радова на објекту Гинеколошко акушерске клинике и израда техничке документације за извођење (ПЗИ)

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 

IZMENA 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA 2 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE

ODLUKA O OBUSTAVI

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA