ЈН 340-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 340-18-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка радиофармацеутика и изотопа за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 340-18-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 340-18-O

Odluka o dodeli ugovora 340-18-O

 Обавештење о закљученом уговору ЈН 340-18-O