ЈН 341-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 341-18-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка реагенаса и потрошног материјала за биохемијске анализаторе за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 341-18-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 341-18-O

Одлука о додели уговора за ЈН 341-18-О

Обавештење о закљученом уговору JН 341-18-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору JН 341-18-О, п.4

Обавештење о закљученом уговору JН 341-18-О, п.1

 Обавештење о закљученом уговору JН 341-18-О, п.3