ЈН 343-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 343-18-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка реагенаса и потрошног материјала за коагулометре и  агрегометре за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 343-18-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 343-18-O

Odluka o dodeli ugovora jn 343-18-O

Обавештење о закљученом уговору JН 343-18-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору JН 343-18-О, п.1