ЈН 342-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 342-18-О 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка реагенаса и потрошног материјала за гасне анализаторе за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 342-18-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 342-18-O

Одлука о додели угвора за ЈН 342-18-О

Обавештење о закљученом уговору JН 342-18-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору JН 342-18-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору JН 342-18-О, п.3