ЈН 345-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 345-18-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка реагенаса и потрошног материјала за PCR за потребе Центра за лабораторијску медицину Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 345-18-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 345-18-O

Одлука о додели уговора за ЈН 345-18-О

Обавештење о закљученом уговору JН 345-18-О