ЈН 344-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 344-18-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка реагенаса и потрошног материјала за имунометријске анализаторе за потребе Центра за лабораторијску медицину Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 344-18-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 344-18-O

Oдлука о додели уговора за ЈН 344-18-О

Обавештење о закљученом уговору JН 344-18-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору JН 344-18-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору JН 344-18-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору JН 344-18-О, п.7

Обавештење о закљученом уговору JН 344-18-О, п.5

Обавештење о закљученом уговору JН 344-18-О, п.6

Обавештење о закљученом уговору JН 344-18-О, п.4