ЈН 46-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 46-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка сетова за перкутану трахеотомију за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда JН 46-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 46-19-O

Odluka o dodeli ugovora 46-19-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 46-19-O