JН 19-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 19-19-О 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка материјала за хронични програм дијализе за потребе Клинике за нефрологију и клиничку имунологију, одељење хемодијализе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 19-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 19-19-O

Додатно појашњење за ЈН 19-19-O

ИЗМЕНА конкурсне документације бр.1 за ЈН 19-19-O

Odluka o dodeli ugovora 19-19-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 19-19-O, п.6

Обавештење о закљученом уговору ЈН 19-19-O, п.1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 19-19-O, п.7

Обавештење о закљученом уговору ЈН 19-19-O, п.3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 19-19-O, п.9

Обавештење о закљученом уговору ЈН 19-19-O, п.2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 19-19-O, п.11

Обавештење о закљученом уговору ЈН 19-19-O, п.13

Обавештење о закљученом уговору ЈН 19-19-O, п.15

Обавештење о закљученом уговору ЈН 19-19-O, п.10

Обавештење о закљученом уговору ЈН 19-19-O, п.14

Обавештење о закљученом уговору ЈН 19-19-O, п.12

Обавештење о закљученом уговору ЈН 19-19-O, п.4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 19-19-O, п.5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 19-19-O, п.8