JН 47-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 47-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка тестова и потрошног материјала за апарат EUROIMMUN, за потребе Центра за лабораторијску медицину Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 47-14-О

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација 47-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 47-14-О