45-14-M

ЈАВНА НАБАВКА:   Услуге бр. 45-14-М – одржавање постојећег програмског информационог система Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:  Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 45-14-M 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а
Инсталирајте овај додатак уколико желите да отварате, уређујете и сачувате документе који си креирани у новијим верзијама Word-a, Excel-a i PowerPoint-a.
Преузимање ОВДЕ