106-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 106-19-O – Извођење радова на адаптацији простора за прихват ЦТ апарата са заштитом простора сале за састанке од јонизујућег зрачења у Центру за радиологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU